ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRERynek energii elektrycznej
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

MATERIAŁY PROBLEMOWE
01.08.2016r. 05:28

Daniel Zbroński ("Rynek Energii" - czerwiec 2016)
W pracy na podstawie danych GUS analizie poddano ciepło sieciowe i energię elektryczną, których zużycie w gospodarstwach domowych zestawiono w układzie globalnym i regionalnym Polski. Ponadto ustalono krajowe i wojewódzkie ogólne zużycie, okresowe i roczne tempo zmian zużycia tych nośników energii w gospodarstwach domowych w poszczególnych regionach za lata 2006-2014.
14.07.2016r. 05:01

Rafał Łangowski ("Rynek Energii" czerwiec 2016)
W artykule zostały przedstawione uwarunkowania rynkowe istotnie wpływające na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce. Ich celem jest podjęcie próby wyjaśnienia szeregu niejasności wokół procesu zmiany sprzedawcy energii, bez przedstawiania szczegółów jego przebiegu.
14.06.2016r. 05:24

Oskar Skibiński ("Rynek Energii" - kwiecień 2016)
Artykuł dotyczy analizy wybranych instrumentów prawnych, przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii przez wzgląd na konieczność zapewnienia skuteczności podejmowanych działań nadzorczych w ujęciu krajowym i transgranicznym, które autor uznał za istotne z uwagi na konieczność ujednolicenia sytuacji prawno-gospdarczej uczestników rynku.
01.06.2016r. 05:05

prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski, Politechnika Łódzka
Rynki mocy zwane również rynkami zdolności wytwórczych są od kilku lat tematem wielu dyskusji. Rynki mocy to wspólna nazwa dla wielu bardzo różnych rozwiązań, dotyczących części regulacyjnych usług systemowych, które mają głównie za zadanie zwiększenie rezerw mocy w szczycie zapotrzebowania oraz zwiększenie dyspozycyjności źródeł wytwórczych. Czasami również mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania szczytowego (Francja), czy nawet stymulację budowy nowych w pełni dyspozycyjnych mocy wytwórczych (Hiszpania).
31.05.2016r. 05:04

Paweł Bućko, Izabela Sadowska, Adrian Miller ("Rynek Energii" - kwiecień 2016)
W artykule przedstawiono opis sytuacji, która doprowadziła do wprowadzenia wysokich stopni zasilania w KSE w sierpniu 2015 r. Omówiono przyczyny i konsekwencje wprowadzenia stopni zasilania, na podstawie analizy zapotrzebowania na moc w KSE. Przedstawiono analizę cen i obrotów na Rynku Bilansującym w tym okresie. Opisano wpływ nietypowej sytuacji na Giełdę Energii oraz na ceny na rynku „spotowym” i rynkach terminowych.
16.05.2016r. 13:03

Polski Komitet Energii Elektrycznej
Niemcy i Francja identyfikują konieczność zaprojektowania optymalnego modelu rynku energii, który będzie uwzględniał istnienie zależności pomiędzy inwestycjami w stabilne konwencjonalne źródła energii, źródła odnawialne i bezpieczeństwem dostaw, a kosztem energii dla odbiorcy. Analizę skutków implementacji różnych modeli rynków energii w obu krajach, w perspektywie do 2030 roku, przygotowały dwie największe organizacje sektora energii w Niemczech i Francji: BDEW (Niemieckie Stowarzyszenie Energetyki i Gospodarki Wodnej) oraz UFE (Francuskie Stowarzyszenie Energetyczne).
13.05.2016r. 05:29

Anna Janosz - Uniwersytet Śląski
Praca konkursowa Anny Janosz z Uniwersytetu Śląskiego, laureatki I miejsca w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią” zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań.
11.05.2016r. 05:34

Karolina Gałązka, Piotr Kacejko, Paweł Pijarski ("Rynek Energii" - kwiecień 2016)
W artykule dowiedziono, że prawidłowy dobór mocy instalacji i dopasowanie jej do zapotrzebowania na moc danego obiektu pozwala na osiągnięcie całkiem przyzwoitych efektów ekonomicznych, które dla jednostek utrzymujących się za środki publiczne są niezwykle ważne.
04.05.2016r. 05:30

Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - kwiecień 2016)
Rok 2015, jakkolwiek by go nie osądzać, stabilny w gospodarce (bez „szaleństw” we wzroście PKB, ale i bez klęski), energetyce przyniósł wiele wyzwań. Poczynając od paryskiego szczytu klimatycznego ONZ COP-21, poprzez zapowiedziane zmiany w wielu unijnych regulacjach dotyczących polityki energetycznej, a kończąc na wynikach finansowych elektroenergetyki - po trzech kwartałach o około 18% gorszych porównując odpowiednio z rokiem ubiegłym z niespotykanie dobrym czwartym kwartałem.
13.04.2016r. 06:33

Bożena E. Matusiak ("Rynek Energii" - luty 2016)
W artykule omówiono czym jest nowa idea zarządzania wymianą energii w warunkach dużego nasycenia w tzw. sąsiedztwie w odnawialne źródła energii oraz przedstawiono autorsko opracowaną propozycję modelu biznesowego dla systemu e-balance, opracowywaną w projekcie o tej samej nazwie.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE